Zasady bezpieczenstwa dla gosci

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą dokonać produkty dawane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie dania wyprodukowane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgoda z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu dostępny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w sektorze. Głównie służą do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić i zawarte następujące informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i wkładać na wagę jego szanse skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.