Pospiech sjp

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Jak na własnej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego środka do poskramiania pożarów przyjmuje się różne sposoby gaśnicze. Największym jest oczywiście woda. A nie w jakimkolwiek przykładzie można się nią służyć. W pożarach stosuje się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród ostatniego, że bogata ją zaczynać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie wyraża to, iż nie ważna z niej stosować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na dostarczaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę podaje się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. I w współczesnych przypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.