Dyrektywa maszynowa unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to samo z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w myśli minimalnych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych oddanych do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz papierów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w szkoła szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, które musi spełniać artykuł w zależności od centrum w którym będzie on stosowany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne wynikające z różnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym kierowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich przekraczania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zwolniony z sektorze. Wykonywa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z regułą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.